تبلیغات
جنبش وال استریت

جنبش وال استریت

 وب سایت مقام معظم رهبری
نویسنده : حسن خانی سه شنبه 29 آذر 1390, 02:26 ب.ظ
تصویر

بحران مالی غرب خصوصاً آمریكا و بروز اعتراضات وسیع مردمی بر ضد نظام سرمایه داری بسیاری از كارشناسان اقتصادی را به این سو رهنمون ساخته كه كار رژیم اقتصادی غرب به انتها رسیده است و تنها نسخه نجات بخش بشر فقط اجرای آموزه های اسلامی درحوزه اقتصاد است.
حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد درهمین رابطه در گفت وگو با فارس بروز اعتراضات اخیر مردم آمریكا نسبت به نظام سرمایه داری را ریشه درعوامل اقتصادی می داند و می گوید: نظام سرمایه داری دارای دو خصیصه مهم است كه این ویژگی ها در تعامل با یكدیگر و دریك فرآیند بلند مدت منجر به شكل گیری اعتراضات مردمی دركشورهای غربی شده است.
وی ضمن بیان این مطلب كه اولین خصیصه این نظام، آزادی بی قید و شرط درفعالیت های اقتصادی است.افزود: غلبه فعالیت های سودجویانه و انگیزه های منفعت طلبانه درنظام سرمایه داری از مهم ترین ریشه های اعتراضات مردم امریكا در ماه های اخیر است.
این كارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به دومین ویژگی نظام سرمایه داری گفت: ساختار نظام مالی و گسترش شدید آن دردهه های اخیر به همراه افزایش حاكمیت انگیزه های منفعت طلبانه و توزیع درآمد شرایط را در این نظام به شدت به ضرر گروه 99 درصدی تغییر داده است.
وی متذكر شد كه ریشه و زمینه های اصلی اعتراضات مردم دركشورهای غربی محدود به ماه های اخیر نیست بلكه دو ویژگی مورد اشاره و عدم وجود محدودیت ها در رابطه با نظام توزیعی قبل و بعد از تولید، زمینه بروز شورش علیه این نظام را به وجود آورده است.
صمصامی ضمن تاكید بر اینكه در این نظام، بازار و مكانیزم قیمت، ساختار توزیع قبل و بعد از تولید را شكل می دهد، تصریح كرد: با توجه به غلبه انگیزه های سودجویانه توزیع درآمد در طول تاریخ عملكرد نظام سرمایه داری به نفع عده قلیل (یك درصدی) سرمایه دار و به ضرر كثیر صاحبان نیروی كار تغییر كرده است.
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی، اضافه كرد: بخش اعظم جامعه آمریكا را، صاحبان نیروی كار تشكیل می دهد و این روند كه منجربه حاكمیت سرمایه دار و با تحمیل انگیزه های سودجویانه مواجه شده، زندگی را برای عده كثیری (مردم جامعه) سخت كرده است.
این كارشناس اقتصادی ضمن تاكید بر اینكه در این میان بازار و ساختار نظام مالی هم به كمك صاحبان ثروت و سرمایه آمده و تصریح كرد: حجم بسیار بالای مبادلات در نظام مالی به همراه فعالیت های ربوی به نسبت به معاملات در بخش واقعی این كشورها، در شتاب بخشیدن به گسترش این نابرابرهای بسیار موثر بوده است.
وی در ادامه با اعتقاد بر اینكه جدایی بازار پول بخش واقعی اقتصاد درنظام سرمایه داری باعث شده كه منافع بخش مالی به بحش تولید سرایت پیدا نكند، گفت: عمده ساختار نظام سرمایه داری نگرش فعالیت های منفعت طلبانه با شعار «پول برای پول» شكل گرفته كه گسترش این انگیزه بخش تولید این كشورها را با ركود مواجه كرده است.
به گفته این كارشناس اقتصادی، ركود فعلی اقتصاد آمریكا در واقع ناشی از بروز موارد مذكور در این كشور است چرا كه بازارهای مالی در شرایط فعلی به عنوان یك محدودیت برای بخش واقعی اقتصاد هر روز بر آمار بیكاران در سطح این جوامع می افزاید.
    وی برای فهم بهتر ركود فعلی كشور آمریكا، به بحران سال 1930 این كشور اشاره كرد و افزود: بحران دهه 1930 آمریكا نیز ناشی از ركود بخش مالی، جدایی بخش پولی از بخش كالایی و عدم هدایت منابع به سمت بخش واقعی این كشور بوده است؛ البته این موضوعی بود كه در آن دوران ناجی نظام سرمایه داری (جان میناردكینز) به آن اشاره كرد.
این كارشناس اقتصادی در ادامه به خصوصیات حال حاضر نظام های مالی كشورهای غربی اشاره كرد و افزود: در نظام های مالی این كشورها از یك طرف عده ای قلیل یك روز بر ثروت های هنگفت خود می افزایند و ازطرف دیگر به همان نسبت در راستای ماهیت و ویژگی خود، منابع مالی وارد فعالیت های بخش واقعی نمی شود.
صمصامی ضمن تاكید براینكه حجم بازارهای مالی جهانی (اعم از اوراق قرضه و مشتقات مالی) كه به «بازارهای كاغذی» در جهان معروف هستند 12 برابر تولید واقعی دنیا و 30 برابر تولید واقعی آمریكاست، تصریح كرد: اگر این حجم از منابع وارد بخش واقعی اقتصاد می شد، به طور حتم حجم وسیعی از نیروی كار را تقویت می كرد، اما ویژگی و ساختار نظام سرمایه داری موجب شده كه اقتصاد كشورهای غربی به خصوص آمریكا به شرایط بحران فعلی خود برسد.
    
    
كینز: بهره عامل جدایی بازار پول از سرمایه است
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه در اقتصاد آمریكا بازار مالی و پول از بازار كالامنفك شده اظهارداشت: جدایی مذكور باعث محدودیت های زیادی برای بخش تولید این كشور شده است. البته كینز در بررسی ریشه بحران 1930 به نقش پول و بهره در اقتصاد آمریكا و تاثیر آن در جدایی بازار پول از سرمایه پی برده بود، اما به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات ریشه ای فقط بحران مذكور در برهه ای از زمان برطرف و در سالهای اخیر مجدد شاهد بازگشت آنها هستیم.
به گفته این كارشناس اقتصادی، زمانی كه منابع مالی وارد گردش بخش واقعی (تولید) نشود نه تنها منجر به كاهش تقاضای كل در بازار خواهدشد بلكه این امر در ادامه كاهش تولید و ماحصل آن بیكاری و اعتراضات مردم درسطح وسیع را به دنبال خواهدداشت.
وی به تصمیمات مقطعی كارشناسان اقتصادی آمریكا به ویژه كینز در بحران 1930 اشاره كرد و افزود: در آن دوران كینز در ریشه یابی بحران سرمایه داری بسیار موفق عمل كرد و به ریشه مشكلات پی برد؛ اما به دلیل آنكه راه حل پیشنهادی متناسب با آن اتخاذ نشده بود فقط به صورت یك مسكن عمل كرد و نظام سرمایه داری را در یك مقطعی از سقوط نجات داد.
به گفته صمصامی، بعد از دهه 1930 بحران های زیادی در نظام سرمایه داری بوجود آمده اما باید گفت از لحاظ عمق اعتراضات، بحران فعلی كه از 2008 آغاز شده بزرگترین چالش آمریكا محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: باید متذكر شوم كه بحران اخیر در مقایسه با بحران 1930 با نرخ بیكاری كمتری همراه است. چرا كه در آن سالها بیكاری به حدود 25 درصد رسیده بود، اما باید گفت: در شرایط فعلی رشد بازارهای مالی به هیچ عنوان قابل مقایسه با دهه 1930 نیست.
به عقیده سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی، ساخت یك نظام اقتصادی و اجتماعی مثل ساخت یك كالاو محصول نیست، كه دراین میان نظام سرمایه داری نیز به دلیل آنكه محصول بشری مانند نظام كمونیستی و سوسیالیستی است به طور حتم همانند این نظام ها در صورت عدم اتخاذ تصمیم های مناسب محكوم به نابودی خواهد بود.
وی با تاكید بر اینكه بشر قادر به ساخت یك نظام اقتصادی و اجتماعی كلی و همه جانبه در سطح جوامع مختلف نیست، اظهار داشت: ساختارهای نظام اقتصادی و اجتماعی آنقدر دارای جزئیات و ظرایف است كه به هیچ عنوان انسان قادر به ساخت آنها نخواهد بود.
صمصامی به نابودی نظام سرمایه داری در آینده اشاره كرد و گفت: نظام سرمایه داری به واسطه آنكه محصول تفكر انسان است؛ به عقیده بنده قطعاً از هم متلاشی خواهد شد زیرا به ظرایف و نیازمندی هایی كه مردم در یك نظام اقتصادی و اجتماعی باید از آن برخوردار باشند توجه لازم نكرده است.
البته این كارشناس اقتصادی متذكر می شود كه راهكارهای حل بحران 1930 دیگر برای آمریكا كاربرد ندارد. به عبارتی با وجود آنكه سال گذشته اوباما 700 میلیارد دلار به اقتصاد آمریكا تزریق نمود اما به دست آوردهای مناسبی نائل نشد. این امر حكایت از آن دارد كه نسخه مربوط به بحران های گذشته آمریكا در حال حاضر به هیچ عنوان راهگشای سیاست مداران این كشور نخواهد بود.
 وی اضافه كرد: دولت اوباما حتی برای جلوگیری از ورشكستگی برخی از بانك های خصوصی اقدام به خریداری سهام آنها كرده اما با وجود آنكه این فعالیت ها برخلاف اصول سرمایه داری است، دیگر جواب گوی رفع مشكلات مردم در این جامعه نخواهد بود.
   
بقیه ی مطالب در ادامه مطلب


    
    تنها راه برون رفت آمریكا گرایش به اقتصاد اسلامی است
    سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی ضمن بیان این مطلب كه اتخاذ تصمیمات مذكور نشان از عدم درك ریشه ای مشكلات فعلی كشور آمریكا از سوی سیاست مداران این كشور دارد، خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده اصول و قوانین اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی تمام نیازهای بشری را در حوزه های مختلف پیش بینی كرده است و بشر می تواند با الگوگرفتن از این اصول در مواجه شدن با این قبیل بحران ها به موفقیت های چشم گیری نائل آید.
    صمصامی تنها راه برون رفت از بحران های اخیر كشورهای عربی را گرایش به سمت اصول اسلام به ویژه در حوزه اقتصاد دانست و گفت: آموزه ها و دستورات اسلام در ساخت نظام اقتصادی بهترین راه حل برای رهایی از بحران های اقتصادی در دنیا است و اگر بشر در ساخت نظام اقتصادی از این اصول استفاده نكند آن نظام محكوم به فنا و شكست خواهد بود.
    صمصامی ضمن بیان این مطلب كه در شرایط فعلی آمریكا دارای مجهزترین دانشگاه های اقتصاد و دانشمندان اقتصادی در این حوزه است، افزود: با این وجود هنوز متفكرین اقتصادی این كشور برای حل مشكلات ناشی از بحران به یك اجماع واحد نرسیده اند و عملكرد نظام موجود سرمایه داری نشان می دهد كه آنها در ارائه راهكارهایی برای حل بحران شكست خورده اند.
    وی با اشاره به اینكه اقتصاد سرمایه داری در شرایط فعلی از درون در حال متلاشی شدن است، اضافه كرد: شاید آنان برای منحرف كردن افكار عمومی با اتخاذ تدابیر سیاسی در عرصه بین المللی متوسل به اقداماتی شوند اما با هوشیاری مردم دیگر كشورها این اعمال جوابگوی رهایی آنان از بحران فعلی نخواهد بود.
    به گفته وی در حال حاضر اگر كشور ما با مشكلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می كند، دلیل آن فقط فراموشی و عدم كاربست اصول و قواعد اسلام در عرصه اقتصادی است، چرا كه شواهد نشان می دهد مسئولین اجرایی كشور از آموزه های اسلام كمی فاصله گرفته و در مدیریت اقتصادی خود به نحو مطلوبی از این آموزه ها استفاده نمی كنند.
    صمصامی در انتها ادامه داد كه به جای اجرای تعدادی از تجربه ها و سیاست های شكست خورده نظام سرمایه داری اقتصاد كشور، لازم است تحولی اساسی در اتخاذ سیاست های اقتصادی كشور با رویكرد مبانی اسلامی اتفاق بیفتد. تا زمانی كه این اتفاق نیفتد به طور یقین مشكلات اساسی اقتصادی جامعه برطرف نخواهد شد.
    وی افزود: به عنوان مثال با مشاهده وضعیت بانك های خصوصی و خصوصی سازی شده می توان این نتیجه را گرفت كه آنها به نحو مناسبی نتوانسته اند در رشد و توسعه اقتصادی كشور و رفع نیازهای مردم موثر واقع شوند. این اقدامی است كه غرب در چند سال گذشته آن را تجربه و بر عدم كارآیی آن صحه گذاشته است، به نحوی كه در حال حاضر بسیاری از بانك های خصوصی در آمریكا ورشكسته و یا برای نجات از ورطه ورشكستگی به سمت دولتی شدن پیش رفته اند. البته این عبارت به معنای حمایت از دولتی كردن بانك ها نیست، بلكه نفی هرگونه نسخه برداری از اقتصاد سرمایه داری و كاربرد آن در اقتصاد ایران است.
    وی عامل اصلی بروز مشكلات فعلی در نظام بانكی كشور را فاصله گرفتن از اصول و عقاید اقتصاد اسلامی می داند و گفت: نگاهی كه اسلام به پول و بهره دارد در كشور رعایت نمی شود. البته در این مسیر سوءمدیریت های سیستم های بانكی هم كاملامشهود است.
    
    
    فروپاشی رویاهای نظام سرمایه داری
    یك نویسنده برزیلی هم در روزنامه برزیلی «كهیئو» در مقاله ای به بررسی جنبه های مختلف فروپاشی رویاهای نظام سرمایه داری در كشورهای غربی پرداخت.
    این نویسنده در این رابطه نوشت: نظام سرمایه داری در طول حیات خود تلاش كرده است تا چنان وانمود سازد كه تامین كننده نیازهای فردی و حتی ارتقای جایگاه جهانی ملت ها بوده و تنها الگویی است كه توان حل چالش های جهانی را دارد.
    وی ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی سابق و نظام كمونیستی، غربی ها تلاش كردند تا با این ادعا، سیاست های داخلی و جهانی خود را توجیه كرده و چنان وانمود سازند كه برترین تفكر و راه حل را برای مقابله با چالش های جهانی دارند. با توجه به این ادعاها مردم كشورهای غربی نیز نوعی برتری طلبی را در خود احساس كرده و بر این اساس در حمایت از نظام سرمایه داری گام برداشتند.
    نویسنده مقاله افزود: پس از گذشت 2 دهه از حاكمیت یك جانبه نظام سرمایه داری جهانی، شاهد دگرگونی در این تفكر هستیم، به گونه ای كه مردم در اروپا با حركت های سراسری به دنبال به چالش كشاندن نظام سرمایه داری و پایان دادن به حیات آن هستند. نمود عینی این امر را در تظاهرات های گسترده مردمی در اروپا و آمریكا می توان مشاهده كرد.
    «كهیئو» خاطرنشان كرد: ایجاد جنبش تسخیر «وال استریت» در آمریكا نمودی از این حركت های مردمی برای مقابله با نظام سرمایه داری است كه برگرفته از دلسردی و نارضایتی مردمی از این ساختار است. با توجه به شعارها و خواسته های مردمی می توان گفت كه دلیل این اعتراض ها در چند محور است.
    به نوشته این روزنامه، بررسی كارنامه غرب نشان می دهد كه ادعاهای سران غرب رویاهایی را برای ساكنان این كشورها ایجاد كرده بود كه یك به یك در حال فروپاشی هستند.
    وی اظهار داشت: كشورهای غربی همواره ادعای «دولت رفاه» را سر داده اند، به گونه ای كه محور اصلی سیاست های آنها را رفاه عمومی و فردی تشكیل داده است. آنها از كشورهای خود مدینه فاضله ای ساخته اند كه از یك سو شرایط مطلوبی برای زندگی در آنها وجود دارد و از سوی دیگر آزادی های فردی و حقوق شهروندی در آنها رعایت می شود.
    نویسنده مقاله تصریح كرد: این ادعاها درحالی مطرح شده اند كه در چند سال اخیر شرایط اقتصادی جوامع غربی هر روز در مسیر عقب گرد بوده، به گونه ای كه اكنون كشورها بر طرح های ریاضت اقتصادی روی آورده اند. طرح هایی كه در آنها خدمات اجتماعی و رفاهی حذف شده و موج بیكاری و نابسامانی اقتصادی كشورهای مذكور را فرا گرفته است.
    وی افزود: در حوزه حقوق شهروندی و آزادی بیان نیز، دولتمردان غرب بر خلاف ادعاهای مطرح شده در جهت نقض و محدودسازی حقوق شهروندی گام برداشته اند كه نمود آن اجرای قانون «میهن پرستی» در آمریكا است كه براساس آن دولت و دستگاه های اطلاعاتی حق شنود و جاسوسی از تمام زندگی شهروندان را داشته و بازداشت ها بدون دلیل و مدرك صورت می گیرد.
    این روزنامه برزیلی تاكید كرد: در اروپا نیز فضای امنیتی حاكم شده است كه در آن زندگی شخصی افراد تحت كنترل قرار دارد و حتی ایمیل ها و شبكه های اجتماعی نیز مورد نظارت قرار می گیرند. شرایط به صورتی است كه مردم اروپا و آمریكا خود را در زندانی می بینند كه از یك سو رفاه اقتصادی در آن وجود ندارد و از سوی دیگر حقوق فردی و شهروندی آنها نقض می شود، درحالی كه تمام رفاه و آزادی ها صرفا برای صاحبان ثروت و قدرت است و مردم نقشی در آن ندارند.
    «كهیئو» نوشت: دولتمردان نظام سرمایه داری همواره بر این ادعا بوده اند كه برای رفاه جهان و خدمت به بشریت، جنگ طلبی در جهان را آغاز كرده اند. جنگ هایی مانند كوزوو، افغانستان، عراق و اكنون لیبی، در كنار ده ها جنگ دیگر كه به صورت غیرمستقیم نظام سرمایه داری در ایجاد آن نقش داشته است.
    این روزنامه ادامه داد: نظام سرمایه داری در قالب «ناتو» یا به صورت ائتلاف، درحالی این جنگ ها را به پا كرده است كه ادعای وی حمایت از بشریت و كمك به مردم بوده است. اكنون ملت ها دریافته اند كه این جنگ طلبی ها برای كمك به ملت ها و برقراری امنیت بین المللی نبوده است، بلكه برای سلطه طلبی صاحبان قدرت و منافع مادی صاحبان ثروت است.
    نویسنده مقاله تاكید كرد: جنگ هایی كه در آنها میلیون ها انسان بی گناه قربانی شده اند، درحالی كه این كشتارها دستاوردی جز تشدید بحران امنیتی در كشورها و جهان نداشته است. نمود عینی این امر را در عراق و افغانستان می توان مشاهده كرد. اشغالگران نه به عامل امنیت بلكه به عامل بی ثباتی و نابسامانی مبدل شده اند و مردم خروج آنها را راه حل رسیدن به ثبات می دانند.
    وی در مقاله خود خاطرنشان كرد: ملت هایی كه نظام سرمایه داری را زمانی افتخار خود برای رسیدن به اهداف جهانی می دیدند، اكنون با سرخوردگی با جنایت های آنها در صحنه بین الملل مواجه شده اند و یكی از خواسته های مردم اروپا و آمریكا را پایان جنگ طلبی در جهان تشكیل می دهد.
    روزنامه برزیلی همچنین نوشت: از جمله ادعاهای نظام سرمایه داری، حمایت های سران كشورهای عربی و به اصطلاح دوستان غرب است.
    این ادعا درحالی مطرح شده است كه تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا اصلی دیگر را آشكار كرد. ملت های غربی دیدند كه دولت های آنها به عنوان نماد نظام سرمایه داری، از حاكمانی حمایت كرده اند كه در قالب دیكتاتوری و وابستگی به غرب، حقوق ملت های خود را نادیده گرفته و تحت حمایت كشورهای غربی به حاكمیت خود ادامه داده اند.
    این روزنامه افزود: ملت های غربی دریافته اند كه دولت های آنها به جای حمایت از حقوق ملت ها، در كنار دیكتاتورها قرار گرفته و به حمایت از آنها پرداخته اند. در ماه های اخیر ملت های اروپا و آمریكا با این حقارت مواجه شده اند كه نظام حاكم بر كشورهایشان به جای حمایت از ملت ها در كنار حاكمانی قرار گرفته اند كه اولیه ترین حقوق مردم را نادیده گرفته و به دلیل برخورداری از حمایت های غرب، جنایت های گسترده ای را انجام داده اند.
    «كهیئو» اظهار داشت: نظام سرمایه داری كه زمانی ادعای حمایت از ملت ها و ترویج دموكراسی را داشته است، نه تنها اقدامی درا ین زمینه انجام نداده، بلكه خود به عاملی برای ایجاد و حاكمیت دیكتاتورهایی مانند «بن علی» در تونس، «مبارك» در مصر، «قذافی» در لیبی، «صالح» در یمن و... تبدیل شده است، حاكمانی كه جز نابودسازی حقوق ملت های خود و اجرای سیاست های نظام سرمایه داری اقدامی صورت نداده اند.
    نویسنده این مقاله در جمع بندی كلی از تحولات اروپا و آمریكا نوشت: بخشی از این اعتراض در اثر مسائل اقتصادی و برگرفته از سرخوردگی مردم، از شرایط ایجاد شده از سوی نظام سرمایه داری و سرخوردگی از فریبی است كه در چند دهه اخیر به آنها تحمیل شده است. سیاست هایی كه در عرصه داخلی و خارجی صرفاً تامین كننده منافع صاحبان ثروت و قدرت بوده و مردم جوامع غربی از آن استفاده ای نبرده اند، درحالی كه عملكردهای دولتمردان رویاهای آنها را در رفاه عمومی و نیز كمك به جهانیان نابود ساخته و از آنها جوامعی ساخته است كه به دلیل سیاست های منفعت طلبانه و مادی، در مسیر انزوای جهانی قرار گرفته اند، درحالی كه از بسیاری از حقوق فردی و شهروندی در جوامع خود نیز محروم شده اند.
    
    
 روزنامه كیهان
دسته بندی : نقد و برسی جنبش وال استریت , جنبش وال استریت از دیدگاه شخصیت های مختلف ,
برچسب ها : فروپاشی نظام سرمایه داری , فروپاشی نظام سرمایه داری قطعی است , نقد جنبش وال استریت , اقتصاد آمریکا , وال استریت , جنبش وال استریت , اعتراض مردم آمریکا , اعتراض برای مشکلات اقتصادی , اخبار وال استریت , تصاویر خشونت پلیس آمریکا , درگیری پلیس آمریکا با تظاهر کنند گان , نقد و بررسی جنبش وال استریت , وال استریت از دیدگاه شخصیت های مختلف ,» یک عضو جنبش وال استریت مسلمان شد/ «مونیکاویت» نام «نرگس» را برگزید ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» سال نوی میلادی بر معترضین جنبش وال‌استریت چه می‌گذرد؟ ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» پیام واضح جنبش وال استریت به جمهوری خواهان ( دوشنبه 19 دی 1390 )
» جنبش وال‌استریت ادبیات حاکم بر جامعه آمریکا را تغییر داد ( شنبه 17 دی 1390 )
» 68 معترض جنبش وال استریت دستگیر شدند ( جمعه 16 دی 1390 )
» تدریس واحد درسی "اشغال وال‌استریت" در دانشگاه کلمبیای آمریکا ( سه شنبه 13 دی 1390 )
» پرچم آمریكا در آتش جنبش وال‌استریت سوخت ( سه شنبه 13 دی 1390 )
» طرح جدید معترضان وال استریت برای مقابله با انتخابات فرمایشی در آمریکا ( یکشنبه 11 دی 1390 )
» جمله جالب یکی از معترضان وال استریت+عکس ( یکشنبه 11 دی 1390 )
» گریه کن سرباز(پست ویژه) ( شنبه 10 دی 1390 )
» مسابقه کاریکاتور "سقوط وال‌استریت" ( شنبه 10 دی 1390 )
» جنبش وال استریت 100 روزه شد ( جمعه 9 دی 1390 )
» پایان جنبش وال استریت؟ ( پنجشنبه 8 دی 1390 )
» مدیر گوگل: ما دنبال اشغال وال استریت نیستیم! ( سه شنبه 6 دی 1390 )
» بدون شرح !!! ( دوشنبه 5 دی 1390 )
موضوعات

نظرسنجی

نتیجه جنبش وال استریت را چگونه پیش بینی میکنید؟آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان : 2
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :


.

درباره وبلاگ


ما قصد داریم مردم عدالت خواه آمریکا را با اطلاع رسانی اخبار جنبش ضد سرمایه داری به عموم مردم حمایت کنیم. نویسنده های این وبلاگ بطور دقیق تمامی خبر های منتشر شده را بررسی کرده و گزیده ای از مطالب صحت دار را برای شما به نمایش میگذارند.
برای کمک در هرچه بهتر شدن وبلاگ، مارا از نظرات و انتقادات خود محروم نکنید
ایجاد کننده وبلاگ : پوریا كردكی